Image Alt

Privacy statement

 / Privacy statement

Dit Web- & Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dierenartsenpraktijk Barendrecht (hierna: “Dierenartsenpraktijk Barendrecht”) verwerkt van haar klanten, patiënten en andere belanghebbenden zoals geïnteresseerden of professionele beroepsbeoefenaren.

Deze site is eigendom van Dierenartsenpraktijk Barendrecht
Hieronder vindt u de contactgegevens van Dierenartsenpraktijk Barendrecht:
Dierenartsenpraktijk Barendrecht
Dr. de Visserstraat 1a, 7204 KM Zutphen
KVK-nummer: 08 199 305
E-mail: info@dierendokter.com

Waarom we uw gegevens verwerken

Om u en uw dier zo goed mogelijk te helpen verwerken wij uw gegevens. Dat is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van diensten en/of aanbiedingen waarvan wij denken dat ze relevant voor u zijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook om analyses uit te voeren. Wij verwerken ook gegevens van u als u het contactformulier op onze website invult. Tot slot kunnen we uw gegevens gebruiken om onze diensten en service te verbeteren door u bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.
We kunnen u vragen om persoonlijke informatie vrij te geven, bijvoorbeeld bij het registreren of deelnemen aan een klantenonderzoek of voor het ontvangen van informatie die u wordt toegestuurd. Wanneer u persoonlijke informatie aan Dierenartsenpraktijk Barendrecht geeft, kunnen we die gebruiken om contact met u op te nemen. Dierenartsenpraktijk Barendrecht wil haar behandelingen en services graag verder ontwikkelen en Dierenartsenpraktijk Barendrecht wil klanten informeren over nieuwe services en aanbiedingen die hen mogelijk interesseren. Dierenartsenpraktijk Barendrecht voldoet aan de huidige wetgeving inzake privacy en verstrekt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden zonder geldige redenen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie wij uw gegevens delen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn werken we samen met andere partijen. Hieronder vindt u een overzicht van partijen die wij inschakelen om onze diensten mogelijk te maken en een omschrijving van mogelijke diensten die wij verlenen. Onze klinieken zullen in bepaalde gevallen nog met aanvullende partijen samenwerken. In een dergelijk geval zal uw kliniek u daarover verder informeren.

• Google Analytics: voor het analyseren van de website
• Praktijkmanagementsysteem, hier maakt de praktijk afspraken in en bewaren we medische gegevens van uw huisdier. Wij maken daarvoor gebruik van Animana.
• Microsoft: dit is onze e-mail en cloud leverancier
• Laboratorium onderzoeken bij Universiteit Utrecht of IDEXX
• Indien u door uw eigen dierenarts naar Dierenartsenpraktijk Barendrecht bent doorverwezen informeren wij uw eigen dierenarts over het verloop en de resultaten
• Indien u wilt worden doorverwezen naar een verwijskliniek dan zullen we op uw verzoek het patientdossier delen

Gegevens die opgeslagen worden in een land buiten de EER (Europees Economische Ruimte)

• Google Analytics
• Google is aangesloten bij het US-EU Privacy Shield en uitwisseling van gegevens met deze ondernemingen buiten de EER is daarom toegestaan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal Dierenartsenpraktijk Barendrecht zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Dierenartsenpraktijk Barendrecht moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van Dierenartsenpraktijk Barendrecht mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

Dierenartsenpraktijk Barendrecht is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben, o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd. Dierenartsenpraktijk Barendrecht zal het behandeldossier gedurende minimaal twintig jaar na behandeling bewaren. Dat is de maximale wettelijke termijn waarbinnen Dierenartsenpraktijk Barendrecht aansprakelijk kan worden gesteld.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar als dit niet leidt tot een opdracht.

Daarnaast kunnen uw (dier)gegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens, alsmede het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Wanneer er sprake is van verwerking op grond van toestemming (en bij het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële uitingen), heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Dierenartsenpraktijk Barendrecht uw verzoek of klacht niet naar behoren afhandelt. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Auteursrechten, Handelsmerken en Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website staat onder auteursrecht en is eigendom van Dierenartsenpraktijk Barendrecht. Dierenartsenpraktijk Barendrecht is een beschermd merk. Het is niet toegestaan om het logo bij te snijden, de kleur aan te passen of op wat voor manier dan ook te wijzigen. Alle handelsmerken, logo’s, symbolen, foto’s en andere karakteristieken zijn eigendom van Dierenartsenpraktijk Barendrecht, tenzij anders aangegeven.

Alle afbeeldingen mogen gebruikt en gepubliceerd worden voor artikelen en interviews, waar Dierenartsenpraktijk Barendrecht in betrokken is, of naar verwezen is, onder de voorwaarde dat het copyright “Auteursrecht Dierenartsenpraktijk Barendrecht” altijd vermeld is in de publicatie.

Tenzij uitdrukkelijk vermeldt, is het toegestaan om de gepubliceerde documenten op de website te kopiëren, printen en verspreiden, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Het is voor eigen en niet-commercieel gebruik
• Het puur voor informatieve doelstellingen wordt gebruikt
• Er een verwijzing naar Dierenartsenpraktijk Barendrecht wordt gemaakt wanneer het document wordt gebruikt

Het is niet toegestaan om informatie op de site aan te passen, gebruiken of over te brengen voor commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materialen van Dierenartsenpraktijk Barendrecht’s websites kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de huidige wetgeving. Dierenartsenpraktijk Barendrecht kan haar intellectuele eigendomsrechten uitoefenen voor zover toegestaan door de wet.

Informatiebeleid

Dierenartsenpraktijk Barendrecht is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Andere sites

De site kan links naar andere sites van derden bevatten. Dergelijke links worden verstrekt om de bezoeker te helpen. Dierenartsenpraktijk Barendrecht is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid van informatie of uw privacy op dergelijke websites.

Privacybeleid

Er zijn geen foto’s van eigenaren van huisdieren of patiënten gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het huisdier. Dierenartsenpraktijk Barendrecht hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer en verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens tenzij de betrokkene deze vrijwillig indient. Dierenartsenpraktijk Barendrecht voldoet aan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op het gebruik en de verzameling van gegevens.

User-Generated Content Beleid

Als gebruiker van deze site gaat u ermee akkoord dat wat u schrijft wordt gepubliceerd en daarmee door andere gebruikers gelezen kan worden. Berichten en opmerkingen worden niet vooraf gemodereerd door Dierenartsenpraktijk Barendrecht. Als gebruiker van deze site bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en opmerkingen.

Voor inhoud die op deze site wordt gepubliceerd, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
• Personen die ongepaste inhoud willen verwijderen of aanmerken doen dit met betrekking tot berichten en opmerkingen.
• We verwijderen altijd ongepaste inhoud. Deze inhoud omvat racistische berichten, anti-etnische groepen, pornografie, bedreigingen of belediging / veroordeling van mensen, geweld of crimineel gedrag en advertenties die producten en bedrijven uitdrukkelijk ten goede komen. We vragen onze gebruikers ook om agressieve taal te vermijden in de vorm van scheldwoorden, omdat deze vaak als beledigend worden ervaren.
• In sommige gevallen verwijderen we ook berichten in wanneer ze duidelijk niet relevant zijn voor de site of context waarin ze zijn geplaatst.

 

Deze Privacy Statement is voor het laatst aangepast op Augustus 2021

Consecte libero id faucibus nisl tincidu. Magna etiam tempor orci lobor faculs lorem ipsum.

Instagram feed